top of page

Telefoon & Afspraken

Wat u moet weten

U kan enkel na afspraak consulteren. U kan online een afspraak nemen op de hoofdpagina via Doctena of bellen naar 02 527 35 20. Dr. Cornand en Dr. Van der Auwera aanvaarden momenteel geen nieuwe patiënten.

Wij maken gebruik van een telesecretariaat tussen 7u30 en 19u.

Voor dringende huisbezoeken moet u altijd bellen voor 10u. De arts kan alsnog beslissen dat u naar de praktijk moet komen of dat het bezoek uitgesteld kan worden.

Patiënten gekend in de praktijk kunnen altijd een telefonische afspraak nemen na contact met het telesecretariaat. De arts zal proberen u op het afgesproken uur te bellen. Een telefonisch consult dient voor een kort advies of voorschriften. Deze kunnen worden geweigerd indien u al langer dan 6 maand niet meer op consultatie bent geweest of omdat de arts anders beslist. Medicatie kan papierloos worden voorgeschreven mits u een geldige elektronische identiteitskaart heeft. 

U belt aan op de onderste bel aan de praktijk.

Voor het invullen van documenten dient u een afspraak te nemen tenzij anders overeengekomen.

Eén persoon per afspraak.

Betalingen gebeuren cash , via kaart of via de Payconiq app (derde betaler indien mogelijk).

Beide artsen zijn geconventioneerd en geaccrediteerd.

Na 19u en tijdens feestdagen of weekends (24u) kan u de (Brusselse) wachtdienst bereiken op 1733.

We werken enkel samen met het OCMW van Anderlecht.

De praktijk ontvangt soms studenten geneeskunde. Dit wordt duidelijk geafficheerd indien er een student aanwezig is.

Het is nutteloos aan de dokter een attest te vragen dat niet met de waarheid strookt. Het zal u steeds geweigerd worden. Zowel de vrager als de verstrekker van een vals attest worden door de wet strafbaar gesteld.

De praktijk plaatst geen COVID-19 vaccins. Kijk op coronavirus.brussels om te weten waar u zich kan laten testen of vaccineren.

Vanaf 20 april 2023 wordt het dragen van maskers alleen geadviseerd voor patiënten met ademhalingssymptomen (hoesten, niezen, keelpijn, …) en immuungecompromitteerde patiënten. De dokter kan echter altijd zelf beoordelen wanneer het nodig is een masker te dragen. Maskers blijven nuttig om de overdracht van virussen te voorkomen zoals in de wachtkamer.

Informatie: Artikelen & bronnen

Privacy

Wettelijke vermeldingen

De wetgeving rond bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens (GDPR) die vanaf 25/05/2018 van kracht is gegaan vraagt ons uw gegevens op een veilige manier te behandelen.

De website maakt gebruikt van cookies om een optimale surfervaring te bieden. U kan dit weigeren via de banner.

De afspraken worden geregistreerd via het platform Doctena. Het telesecretariaat Solutel behandelt uw gegevens vertrouwelijk.

Uw medisch dossier wordt via de deontologische regels bijgehouden. We maken gebruik van een elektronisch medisch dossier of EMD.

Uw medische gegevens worden beveiligd opgeslagen. We zijn gebonden aan het medisch geheim.

Enkel de nodige gegevens voor een optimale of noodzakelijke consultvoering worden gedeeld met bijvoorbeeld de mutualiteiten, gezondheidsnetwerken, verzekeringsorganen, OCMW's, collega artsen of paramedici. Boekhoudkundig dienen we ook aan onze verplichtingen te voldoen.

Data gebruik in studieverband vergt een "informed consent".

E-mail is geen beveiligd platform en we zullen bijgevolg ook geen medisch advies per mail verstrekken. Vragen per mail dienen enkel voor administratieve doeleinden.

Uw medisch dossier dient 30 jaar bewaard te worden volgens de wet.

We maken gebruik van de Btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen.

Als huisarts zijn we een gereglementeerd beroep en lid van de beroepsvereniging Orde der artsen. Hierbij volgen we de code van medische deontologie.

Privacy
bottom of page